این مترجم به منبعی وابسته نمی باشد و اگر کلمه ای در فهرست نبود ، لطفا بازخورد خود را برای ما ارسال کنید .
  اگر کلمه یا جمله شما به درستی معنا نشد ، خواهشمند است به ما اطلاع دهید .
 • ویرایش
  پا اِشت مشاهده واژه

  احتیاط ، مواظبت ، جوانب کاری را پاییدن

 • ویرایش
  باپیر مشاهده واژه

  مِه ، ذرات آبی که معمولا صبحگاهان به خصوص در فصل زمستان ، پس از بارندگی در مِه پراکنده

 • ویرایش
  باب مشاهده واژه

  خوب ، مرسوم و معمول ، درخور و سزاوار

 • ویرایش
  با اُقوف مشاهده واژه

  با احتیاط ، با مراقب کامل ، با دقت تمام

 • ویرایش
  بُ مشاهده واژه

  آب در زبان کودکانه

 • ویرایش
  اَتالِ … رفتِن مشاهده واژه

  بالا رفتن از درخت یا دیوار، ایستادن و اقدام به کتک کاری کسی نمودن، روی هم سوار شدن و از سر و کول هم بالا رفتن

 • ویرایش
  اَبُو مشاهده واژه

  می شود

 • ویرایش
  اُ مشاهده واژه

  به جای میم ضمیر متصل اول شخص مفرد به کار می رود.

 • ویرایش
  اَ مشاهده واژه

  این صدا به تنهایی چند معنی را می رساند:

  ۱- بر سر مصدر آمده ، فعل در حال انجام را «مضارع ملموس» می رساند. «اَهُندِن» : دارد می آید. در بنادر خلیج فارس به جای «اَ» از «نَ» استفاده می شود : «نَهُندِن» : دارد می آید.

  ۲- به معنای «می» پیشوند فعل مضارع : اَشنُوُم = می شنوم ، اَرِه = می رود

  ۳- به معنای حرف اضافه در : اَ داخِلِن = در درون است

  ۴- به معنای «از» : اَ کُجا اَهُنِدی : از کجا می آیی

 • ویرایش
  آب سیاه مشاهده واژه

  بیماری چشم که سبب کوری شود .

 • ویرایش
  آبریز مشاهده واژه

  ر.ک.: موال

  ۱- مستراح، توالت، متوّضا، ضروری خلا، مبال هم گفته می شود.

  ۲- تحریف

 • ویرایش
  آ مشاهده واژه

  مخفف آقا، آغلام : آقا غلام

 • ویرایش
  آ مشاهده واژه

  از اصوات تعجب است. در میناب «آ» و در بندرعباس «اُ» تلفظ می شود.

شما هم میتوانید واژه مد نظر خودتان را ارسال کنید !

ارسال واژه با نام خودتان

ممنونیم از محبت شما