بندرعباس

آمده‌ایم تا از هرمزگان امروز برای فردا و فرداها حراست کنیم، حفظ و اشاعه ى هنر ناب هرمزگان را سرلوحه ى کارمان قرارداده ایم، دانایی را عامل مهم توانایی ملی می‌دانیم و رسانه را یکی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌کنیم.

امید است در این مسیر دشوار ما را همراهى و ما را به دوستان تان معرفى نمایید.

 

چیچکای سایت

این سایت در تاریخ ۱۳۹۷ توسط محمدرضا کمالی با ایده وی راه اندازی شده و تنها هدف آن حفظ گویش ، لغات ، آداب ، رسوم و هنر هرمزگان بوده است .

 

تشکر و قدردانی از دوستان

لازم است از استاد مجید ذاکری ، نویسنده و شاعر برجسته کشور و شهر بندرعباس تشکر و قدردانی کنیم که ما را در تکمیل بخش واژگان بومی یاری نمودند .