ترجمه به فارسی :

بالا رفتن از درخت یا دیوار، ایستادن و اقدام به کتک کاری کسی نمودن، روی هم سوار شدن و از سر و کول هم بالا رفتن

  توجه : اگر ترجمه به درستی انجام نشده است ، خواهشمند است با ارسال ترجمه صحیح ما را در تکمیل واژگان بومی آنلاین همراهی نمایید .

کلمه فینگلیش :

atal raften

  نکته : اگر پخش کننده فینگلیش کلمه نادرست می باشد ، از شما پوزش میطلبیم . این نسخه آزمایشی می باشد که راه اندازی شده است .