ترجمه به فارسی :

متاع ، پول یا ملکی است که از طرف پدر داماد پس از بازگشت داماد از حمام و زیارتگاه به او داده می شود .

  توجه : اگر ترجمه به درستی انجام نشده است ، خواهشمند است با ارسال ترجمه صحیح ما را در تکمیل واژگان بومی آنلاین همراهی نمایید .

کلمه فینگلیش :

pâ andâz

  نکته : اگر پخش کننده فینگلیش کلمه نادرست می باشد ، از شما پوزش میطلبیم . این نسخه آزمایشی می باشد که راه اندازی شده است .